Midroc Electro förvärvar Elektra i Kristinehamn

Midroc Electro AB (556436-3595) förvärvar per den 1 april 2017 Elektra AB i Kristinehamn (556575-0808) Syftet med förvärvet är att stärka Midroc Electro AB:s verksamhet med etablering i Kristinehamn.

Bolagets verksamhet kommer även efter förvärvet att bedrivas på samma sätt som tidigare och de åtgärder som genomförs kommer inte att påverka möjligheterna att leverera eller på annat sätt fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter annat än i positiv riktning.

Kontakta oss gärna om Ni har några frågor med anledning av förvärvet eller detta brev.

Utbyggnad av Bergholms husbilsverksamhet

Elektra har, i samarbete med PEAB Sverige, fått i uppdrag att utföra elinstallationen hos Bergholms nya utbyggnad till sin husbilsverksamhet. Projektet startade i april 2015 och väntas vara klart under hösten samma år. 

Nytt 4 års-avtal med Kristinehamnsbostäder

Elektra har under vintern 2014-2015 förlängt serviceavtalet med KristinehamnsBostäder. Det nya avtalet gäller i fyra år fr.o.m. 2015 till 2018. 

Rotrenovering höghus, Stenstaliden

Elektra kommer under hösten 2015, i samarbete med Skanska Sverige AB och Kristinehamns Bostäder, att renovera 38 lägenheter på Stenstaliden-området. Arbetet beräknas vara färdigt under början av 2016.

Mariapaviljongen

Elektra har, i samarbete med Skanska Sverige AB och Kristinehamns Bostäder, fått i uppdrag att renovera Mariapaviljongen 21 lägenheter ute på Mariebergsområdet. Renoveringen utförs på ett liknande sätt som Victoria-Annexen, där Elektra också utförde elinstallationerna. Projektet startade i mars 2015 och beräknas vara klart under våren 2016. 

Vill ni ha mer information om Mariapaviljongen kan ni besöka Kristinehamnsbostäders byggblogg om projektet. http://mariapaviljongen.se/byggblogg/

Victoria-annexet

 

Elektra har under hösten 2012, i samarbete med Kristinehamnsbostäder och Skanska Sverige AB, utfört en renovering av Victoria-annexet. Totalt renoverades de två husen till 35 lägenheter. Projektet stod färdigt under hösten 2013.

Elektra-stipendiet 2014

2014 gick Elektra-stipendiet till Joakim Asplund som på ett föredömligt sätt har genomgått utbildningen till installationselektriker på Brogårdsgymnasiet.

Elektra-stipendiet 2013

Elektra-stipendiatet 2013 gick till Hampus Larsson, som på ett föredömligt sätt har genomgått utbildningen till installationselektriker på Brogårdsgymnasiet.

Rotrenovering Stenstaliden

Elektra har under 2014, i samarbete med Skanska Sverige AB och Kristinehamns Bostäder, rotrenoverat 72 lägenheter på Stenstaliden-området. Projektet började i mars 2014 och var färdigt i december samma år. Alla lägenheter har kompletterats med jordfelsbrytare och jordade uttag, samt ny elcentral.

Årets Elektra-stipendiat

Årets Elektra-stipendiat är Magnus Karlsson. Han har på ett föredömligt sätt genomgått utbildningen till installationselektriker.

Han börjar sin anställning på Elektra 18 juni 2012. Vi hälsar Magnus välkommen i Företaget!

Sidor

Prenumerera på Elektra AB RSS