Kontakt

Elektra i Kristinehamn AB
Havgatan 3
68142 Kristinehamn

Tel: 0550-80480
Fax: 0550-81772
Janne Karlsson: 070-3204947 janne@elektra-ab.se
Lars Carlborg: 070-6581772