Rotrenovering Stenstaliden

Elektra har under 2014, i samarbete med Skanska Sverige AB och Kristinehamns Bostäder, rotrenoverat 72 lägenheter på Stenstaliden-området. Projektet började i mars 2014 och var färdigt i december samma år. Alla lägenheter har kompletterats med jordfelsbrytare och jordade uttag, samt ny elcentral.