Victoria-annexet

 

Elektra har under hösten 2012, i samarbete med Kristinehamnsbostäder och Skanska Sverige AB, utfört en renovering av Victoria-annexet. Totalt renoverades de två husen till 35 lägenheter. Projektet stod färdigt under hösten 2013.