Rotrenovering höghus, Stenstaliden

Elektra kommer under hösten 2015, i samarbete med Skanska Sverige AB och Kristinehamns Bostäder, att renovera 38 lägenheter på Stenstaliden-området. Arbetet beräknas vara färdigt under början av 2016.