Nytt 4 års-avtal med Kristinehamnsbostäder

Elektra har under vintern 2014-2015 förlängt serviceavtalet med KristinehamnsBostäder. Det nya avtalet gäller i fyra år fr.o.m. 2015 till 2018.