Utbyggnad av Bergholms husbilsverksamhet

Elektra har, i samarbete med PEAB Sverige, fått i uppdrag att utföra elinstallationen hos Bergholms nya utbyggnad till sin husbilsverksamhet. Projektet startade i april 2015 och väntas vara klart under hösten samma år.