Midroc Electro förvärvar Elektra i Kristinehamn

Midroc Electro AB (556436-3595) förvärvar per den 1 april 2017 Elektra AB i Kristinehamn (556575-0808) Syftet med förvärvet är att stärka Midroc Electro AB:s verksamhet med etablering i Kristinehamn.

Bolagets verksamhet kommer även efter förvärvet att bedrivas på samma sätt som tidigare och de åtgärder som genomförs kommer inte att påverka möjligheterna att leverera eller på annat sätt fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter annat än i positiv riktning.

Kontakta oss gärna om Ni har några frågor med anledning av förvärvet eller detta brev.

Jan Karlsson Elektra i Kristinehamn AB 070-3204947

 Fr.o.m. 2017-04-01 Platschef Midroc Electro AB